Matija Gogala

* retired professor of zoophysiology at the University of Ljubljana, Dept. of Biology, Slovenia

* retired director of Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana, Slovenia

* Member of Presidency of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana, Slovenia

------------------------------------------------

* upokojeni profesor zoofiziologije
na Biološkem oddelku Biotehniške Fakultete, Ljubljana

* upokojeni direktor Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Ljubljana

* član predsedstva Slovenske akademije znanosti in umetnosti

© 2007-09 Matija Gogala, Powered by VPO